خانه

محمدعلی کرایه چیان

اینجانب محمدعلی کرایه چیان مدرس رسمی دانشکده فنی شهید محمد منتظری مشهد میباشم. اعتقادم بر این است که حق طبیعی دانشجویان، خوانندگان یک مقاله یا کتاب است که از سوابق علمی و تجربی استاد خود و یا نویسنده آگاهی نسبی داشته و بتواند با نامبرده در ارتباط باشند. همچنین گاهی استاد یا نویسنده بعضی از افکار، اندیشه­‌ها، طرح­ ها و اظهار نظرات خود را امکان طرح در کلاس یا در میان صفحات کتاب یا مقاله را ندارد، وب سایت فضای باز و مناسبی برای چنین کاری می باشد، امیدوارم با پیشنهادات و نظرات خود یاری‌ام کنید.